➂ Sv. Kataríny Sienskej, panny. S. Catharinae Senensis, virginis


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Kráčala Ženíchovi v ústrety. - Pochádzala zo Sieny (nar. 1347). Ešte v detskom veku sľúbila Ježišovi večnú panenskú čistotu. V tretej reholi sv. Dominika viedla kajúci život, bohatý na zázraky. Bola radkyňou cirkevných i svetských hodnostárov, aj samých pápežov. Predovšetkým jej treba pripísať zásluhy o návrat pápežov z Avignonu do Ríma. Dostala dar sv. rán Kristových. Zomrela tridsaťtriročná (r. 1380) a pochovaná je v Ríme v dominikánskom kostole S. Maria sopra Minerva.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.