➂ Sv. Kléta a Marcelína, pápežov a mučeníkov. SS. Cleti et Marcellini, Summorum Pontificum et martyres

Dňa 26.04.2022
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Cesta pápežov vedie stopami mučeníkov. - Sv. Klétus (Anaklétus) je druhým nástupcom sv. Petra (76-89), sv. Marcelín panoval v rokoch 296-304. Obidvaja skonali smrťou mučeníckou. Prvý odpočíva spolu so sv. Petrom, telo druhého uložili v katakombách sv. Priscilly.

Opakovanie udalosti