➁ Blahoslavenej Panny Márie, kráľovnej. Beatæ Mariæ Virginis, reginæ
Tento sviatok zaviedol dňa 11. októbra 1954 pápež Pius XII. svojou encyklikou Ad Coeli Reginam. Zároveň pápež nariadil, aby bolo v tento deň každoročne obnovené zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Napísal: „Účelom tohto sviatku je, aby všetci poznali ešte zreteľnejšie a ešte zbožnejšie ctili si milosrdnú a materskú majestátnosť tej, ktorá nosila Boha pod srdcom.“


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.