㎝ Spomienka sv. Príma a Feliciána, mučeníkov. Commemoratio ss. Primi et Feliciani, martyrum

Dňa 09.06.2030
Pridal Guardián
Kategórie: Proprium de sanctis, Jún

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na jún zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Bratská láska do smrti. - Pôvodom boli Rimania; za Diokleciána okolo roku 303 pretrpeli mučeníctvo v Ríme pri nomentánskej ceste. Pochovaní boli najprv v Mentane (Taliansko), potom ich ostatky preniesli do kostola sv. Štefana na Caeliu v Ríme.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.