㎝ Spomienka sv. Kanuta, kráľa a mučeníka. Commemoratio s. Canuti Regis, martyris

Dňa 19.01.2030
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sv. Kanut, dánsky kráľ, horlil za obrátenie svojho národa. Zavraždený bol v chráme sv. Albána v Odense r. 1086 z podnetu veľmožov ríše, vedenými vlastným bratom mučeníkovým.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.