• Dňa 22.07.2024
  Kajúcnica veľkej lásky. - Pochádzala z Magdaly pri Genezaretskom jazere. Po obrátení stala sa horlivou učeníčkou Spasiteľovou. Vytrvala s ním aj pod krížom a sprevádzala ho až ku hrobu. Vo veľkonočné ráno šla mu vykonať poslednú poctu, ešte naposledy chcela pomazať jeho telo; no tu sa dozvedela, že vstal zmŕtvych. Radostnú zvesť odnáša apoštolom (preto je v dnešnej omši krédo). Liturgia vidí v nej aj Máriu, sestru Lazárovu z Betánie, ktorá pred smrťou pomazala Spasiteľovi nohy (orácia), a kajúcu hriešnicu, ktorej u farizeja Šimona odpustil hriechy (evanj.). Z lásky ku Spasiteľovi odvrátila sa od hriechu (intr.) a stala sa jeho nevestou (lekcia, ofert., kom.). Dnes v duchu Márie Magdalény a v jej spoločenstve slávime obetnú hostinu s Kristom.
 • Dňa 22.07.2025
  Kajúcnica veľkej lásky. - Pochádzala z Magdaly pri Genezaretskom jazere. Po obrátení stala sa horlivou učeníčkou Spasiteľovou. Vytrvala s ním aj pod krížom a sprevádzala ho až ku hrobu. Vo veľkonočné ráno šla mu vykonať poslednú poctu, ešte naposledy chcela pomazať jeho telo; no tu sa dozvedela, že vstal zmŕtvych. Radostnú zvesť odnáša apoštolom (preto je v dnešnej omši krédo). Liturgia vidí v nej aj Máriu, sestru Lazárovu z Betánie, ktorá pred smrťou pomazala Spasiteľovi nohy (orácia), a kajúcu hriešnicu, ktorej u farizeja Šimona odpustil hriechy (evanj.). Z lásky ku Spasiteľovi odvrátila sa od hriechu (intr.) a stala sa jeho nevestou (lekcia, ofert., kom.). Dnes v duchu Márie Magdalény a v jej spoločenstve slávime obetnú hostinu s Kristom.
 • Dňa 22.07.2026
  Kajúcnica veľkej lásky. - Pochádzala z Magdaly pri Genezaretskom jazere. Po obrátení stala sa horlivou učeníčkou Spasiteľovou. Vytrvala s ním aj pod krížom a sprevádzala ho až ku hrobu. Vo veľkonočné ráno šla mu vykonať poslednú poctu, ešte naposledy chcela pomazať jeho telo; no tu sa dozvedela, že vstal zmŕtvych. Radostnú zvesť odnáša apoštolom (preto je v dnešnej omši krédo). Liturgia vidí v nej aj Máriu, sestru Lazárovu z Betánie, ktorá pred smrťou pomazala Spasiteľovi nohy (orácia), a kajúcu hriešnicu, ktorej u farizeja Šimona odpustil hriechy (evanj.). Z lásky ku Spasiteľovi odvrátila sa od hriechu (intr.) a stala sa jeho nevestou (lekcia, ofert., kom.). Dnes v duchu Márie Magdalény a v jej spoločenstve slávime obetnú hostinu s Kristom.
 • Dňa 22.07.2027
  Kajúcnica veľkej lásky. - Pochádzala z Magdaly pri Genezaretskom jazere. Po obrátení stala sa horlivou učeníčkou Spasiteľovou. Vytrvala s ním aj pod krížom a sprevádzala ho až ku hrobu. Vo veľkonočné ráno šla mu vykonať poslednú poctu, ešte naposledy chcela pomazať jeho telo; no tu sa dozvedela, že vstal zmŕtvych. Radostnú zvesť odnáša apoštolom (preto je v dnešnej omši krédo). Liturgia vidí v nej aj Máriu, sestru Lazárovu z Betánie, ktorá pred smrťou pomazala Spasiteľovi nohy (orácia), a kajúcu hriešnicu, ktorej u farizeja Šimona odpustil hriechy (evanj.). Z lásky ku Spasiteľovi odvrátila sa od hriechu (intr.) a stala sa jeho nevestou (lekcia, ofert., kom.). Dnes v duchu Márie Magdalény a v jej spoločenstve slávime obetnú hostinu s Kristom.
 • Dňa 22.07.2028
  Kajúcnica veľkej lásky. - Pochádzala z Magdaly pri Genezaretskom jazere. Po obrátení stala sa horlivou učeníčkou Spasiteľovou. Vytrvala s ním aj pod krížom a sprevádzala ho až ku hrobu. Vo veľkonočné ráno šla mu vykonať poslednú poctu, ešte naposledy chcela pomazať jeho telo; no tu sa dozvedela, že vstal zmŕtvych. Radostnú zvesť odnáša apoštolom (preto je v dnešnej omši krédo). Liturgia vidí v nej aj Máriu, sestru Lazárovu z Betánie, ktorá pred smrťou pomazala Spasiteľovi nohy (orácia), a kajúcu hriešnicu, ktorej u farizeja Šimona odpustil hriechy (evanj.). Z lásky ku Spasiteľovi odvrátila sa od hriechu (intr.) a stala sa jeho nevestou (lekcia, ofert., kom.). Dnes v duchu Márie Magdalény a v jej spoločenstve slávime obetnú hostinu s Kristom.
 • Dňa 22.07.2029
  Kajúcnica veľkej lásky. - Pochádzala z Magdaly pri Genezaretskom jazere. Po obrátení stala sa horlivou učeníčkou Spasiteľovou. Vytrvala s ním aj pod krížom a sprevádzala ho až ku hrobu. Vo veľkonočné ráno šla mu vykonať poslednú poctu, ešte naposledy chcela pomazať jeho telo; no tu sa dozvedela, že vstal zmŕtvych. Radostnú zvesť odnáša apoštolom (preto je v dnešnej omši krédo). Liturgia vidí v nej aj Máriu, sestru Lazárovu z Betánie, ktorá pred smrťou pomazala Spasiteľovi nohy (orácia), a kajúcu hriešnicu, ktorej u farizeja Šimona odpustil hriechy (evanj.). Z lásky ku Spasiteľovi odvrátila sa od hriechu (intr.) a stala sa jeho nevestou (lekcia, ofert., kom.). Dnes v duchu Márie Magdalény a v jej spoločenstve slávime obetnú hostinu s Kristom.
 • Dňa 22.07.2030
  Kajúcnica veľkej lásky. - Pochádzala z Magdaly pri Genezaretskom jazere. Po obrátení stala sa horlivou učeníčkou Spasiteľovou. Vytrvala s ním aj pod krížom a sprevádzala ho až ku hrobu. Vo veľkonočné ráno šla mu vykonať poslednú poctu, ešte naposledy chcela pomazať jeho telo; no tu sa dozvedela, že vstal zmŕtvych. Radostnú zvesť odnáša apoštolom (preto je v dnešnej omši krédo). Liturgia vidí v nej aj Máriu, sestru Lazárovu z Betánie, ktorá pred smrťou pomazala Spasiteľovi nohy (orácia), a kajúcu hriešnicu, ktorej u farizeja Šimona odpustil hriechy (evanj.). Z lásky ku Spasiteľovi odvrátila sa od hriechu (intr.) a stala sa jeho nevestou (lekcia, ofert., kom.). Dnes v duchu Márie Magdalény a v jej spoločenstve slávime obetnú hostinu s Kristom.
7 101 eventsc6d5f17b46f0810690ef07342a9e63a3

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.