㎝ Spomienka sv. Pantaleona, mučeníka. Commemoratio s. Pantaleonis, martyris

Dňa 27.07.2024
Pridal Guardián
Kategórie: Proprium de sanctis, Júl

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na júl zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Potrebujeme kresťanských lekárov. - Pochádzal z Nikomédie a bol osobným lekárom cisára Maximiána. Okolo r. 305 bol umučený za Diokleciána. Aj on patrí medzi štrnástich sv. pomocníkov. Jeho hrob bol kedysi v Carihrade, teraz je v St. Denis pri Paríži, hlavu opatrujú v Lyone. V Ravallo pri Amalfi až podnes je ampulka s jeho krvou, ktorá občas príde do stavu tekutého.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.