➁ Nedeľa XIII. po Turícach. Dominica XIII. Post Pentecosten

Dňa 15.08.2027
Pridal GuardiánPán Ježiš nás očisťuje od prašiny hriechu. - Vďačný Samaritán je tu postavený proti nevďačným Židom (piaty protiklad). Vo sv. krste nás očistil od dedičného hriechu. Je však veľa nevďačných, ktorí si nepokladajú za povinnosť v nedeľu sláviť Eucharistiu čiže ďakovať (grécke slovo „eucharistia“ znamená ďakovanie).

Prišli sme do kostola poďakovať sa Ježišovi za milosť kresťanstva. Naša dnešná Eucharistia bude ozaj ďakovnou obetou. Prišli sme uistiť svojho Spasiteľa, že mu ostaneme verní a chceme obnoviť svoj krstný sľub (intr.). Stará smluva prestala platiť, jej miesto zaujala nová, na ktorej sme účastní vierou v Ježiša Krista a krstom (lekcia). Krstom sme boli očistení a teraz prichádzame ďakovať (evanj.). Sv. obetu slávime spolu so Spasiteľom v duchu povďačného Samaritána (ofert. - kom.).

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.