➁ Nedeľa XVII. po Turícach. Dominica XVII. Post Pentecosten
Kristus - kráľ a zákonodarca. - Je to motív starokresťanský. Na starých rímskych mozaikách často vidíme Krista sedieť na tróne s papierovým závitkom, ako zákonníkom, v ruke. Krst viaže kresťana vernosťou plniť Kristov zákon. Spytujeme si svedomie, ako sme plnili zákon lásky. Hneď v úvode omše oslavujeme spravodlivosť a milosrdenstvo nášho Kráľa (intr.). Sv. Pavol nás povzbudzuje k svornosti a jednote (lekcia). Hlavným zákonom ríše Kristovej je zákon lásky; kráľom tejto ríše je Boh a človek v jednej osobe (evanj.). Druhý Daniel, Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, Ježiš Kristus, prihovára sa za svoj ľud, ktorý sa práve pripravuje na novozákonnú obetu (ofert.). Náš Kráľ sa obetuje za nás a pripravuje nám kráľovskú hostinu (kom.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.