㎝ Spomienka sv. Sabasa, opáta. Commemoratio s. Sabbæ, abbatis

Dňa 05.12.2023
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Horliteľ pustovníckeho a mníšskeho života. - Má len spomienku v omši feriálnej. Pochádzal z Kapadóde. V Palestíne založil kláštory pre pustovníkov. Najslávnejší z nich je laura sv. Sabasa pri Jeruzaleme, kde ako deväťdesiatštyriročný starec umrel v mimoriadnej svätosti a úcte r. 532. Pozostatky v Benátkach. V Ríme má starobylý chrám na Aventine. Na Východe požíva neobyčajnú úctu.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.