➂ Sv. Františka z Pauly, vyznávača. S. Francisci de Paula, confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Všetko z lásky. - Narodil sa r. 1416 v Paole (pri Neapoli v Taliansku). Najprv žil v samote, potom založil rehoľu „Najmenších“ (Minimi) sprísnením rehole sv. Františka. Zomrel v Plessis-lés-Tours (Francúzsko) r. 1507. Tu bol i pochovaný, ale bludári neskôr spálili jeho telo.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.