➂ Sv. Jozefa Kalazantského, vyznávača. S. Josephi Calasanctii, confessoris

Dňa 27.08.2022
Pridal Guardián
The Feast of St. Joseph Calasnctius is a Class III feast. The liturgical color is white. More information about the Feast of St. Joseph Calasnctius: • Joseph Calasanz (Wikipedia)St. Joseph Calasnctius (New Advent) More information about the Time after Pentecost: • Time after Pentecost (Fish Eaters)

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.