➂ Sv. Agnesy, panny a mučenice. S. Agnetis, virginis et martyris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Verná nevesta Kristova. - Odoprela manželstvo s popredným pohanom, lebo sa zasnúbila Ženíchovi Kristovi. Po mnohých skúškach a mukách, v ktorých podivne vytrvala pri svojom predsavzatí, prijala korunu mučeníctva sťatím hlavy na zač. 4. stor. v Ríme. Pochovaná je vo vlastnom kostole, ktorý cisár Konštantín Veľký vystavil na žiadosť svojej dcéry Konštantíny. Každý rok v tento deň vo sv. omši v čase ,,Agnus Dei“ svätia v tomto chráme dva baránky, z ktorých vlny vyhotovúvajú arcibiskupské paliá.

Aj my obdivujeme silu sv. panny a mučenice (intr., lekcia). Sv. Agnesa so svietiacou lampou čakala svojho Ženícha a prišla s ním na nebeskú svadbu (evanj., kom.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.