➂ Sv. Gabriela Archanjela. S. Gabrielis Archangeli


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Posol vtelenia Syna Božieho. - Boh ho vyvolil pre službu vtelenému Slovu Božiemu. V Starom zákone zvestoval Danielovi čas Spasiteľovho príchodu (lekc.). V Novom zákone po blahozvesti o narodení predchodcu Spasiteľovho prichádza do Nazaretu pozdraviť budúcu Matku Syna Božieho a vyžiadať od nej súhlas k Materstvu Božiemu (evanj.). Benedikt XV. r. 1921 jeho sviatok rozšíril pre celú Cirkev.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.