➂ Sv. Paschála Baylonského, vyznávača. S. Paschalis Baylon, confessoris

Dňa 17.05.2022
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Láska k Eucharistii. - Pochádzal zo španielskej provincie Aragónie, kde sa narodil r. 1540. Ako františkánsky laický brat bol veľkým ctiteľom najsv. Sviatosti Oltárnej (orácia), preto ho Lev XIII. ustanovil za patróna eucharistických spolkov a diel. Zomrel r. 1592 vo Villareáli pri Valencii v Španielsku; tam je aj pochovaný.

Opakovanie udalosti