➂ Sv. Márie Magdalény z Pazzis, panny. S. Mariæ Magdalenæ de Pazzis, virginis


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Trpieť, nie zomrieť! - Narodila sa vo Florencii r. 1566 z poprednej rodiny. Vstúpila do kláštora tamojších karmelitánok, kde žila tvrdým, Kristovi celkom oddaným životom a venovala sa službe bližných. Zomrela r. 1607, pochovali ju v kostole kláštora, v ktorom žila.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.