➁ Nedeľa VII. po Turícach. Dominica VII. Post Pentecosten
Ríša Božia a ríša diablova (prvý protiklad). - Odriekame sa diabla a bližšie sa primykáme ku Kristovi.

Liturgia predchádzajúcich troch nedieľ nás upevňovala v základných zásadách nadprirodzeného života, a to (1) skrze Cirkev dostaneme sa do neba, (4. ned.), (2) kresťanský život spočíva na zákone lásky (5. ned.), (3) dva hlavné prostriedky spasenia sú krst a Eucharistia (6. ned.).

Dnešnou nedeľou začína sa séria dvojitých obrazov, jeden z ríše Božej, druhý z ríše tohto sveta.

Občania ríše Božej sú šťastní (intr.). Apoštol opisuje rozdiel medzi službou Božou a službou hriechu (lekcia), to značí aj protiklad dvoch stromov, úrodného a neúrodného (evanj.). Obeta Nového zákona, na ktorú sa pripravujeme, vysoko prevyšuje nedokonalé obety Starého zákona, ktoré sa podobajú neúrodnému stromu (ofert.). V tomto vedomí schádzame sa dnes s väčšou oddanosťou okolo obetného oltára a pohostinného stola Kristovho (kom.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.