➁ Premenenie Pána Nášho Ježiša Krista. In Transfiguratione Domini Nostri Jesu Christi
Kristus, Kráľ slávy. - Syn Boží, ktorý prišiel na svet v rúchu služobníka, pred svojím umučením len raz ukázal svoju Božskú slávu, a to len trom najdôvernejším apoštolom, aby ich posilnil pre skúšky, ktoré ich čakajú pri utrpení Kristovom, a aby im dal okúsiť aj ich budúce oslávenie.

Stopy tohto sviatku nachádzame na Východe už v piatom storočí. Na Západe ho zaviedol pápež Kalixt III. r. 1457 z príležitosti dobytia Belehradu od Turkov Jánom Huňadym a pričinením sv. Jána Kapistrána.

Sv. Xystus II. (257-258) za prenasledovania cisára Valeriána za krátky čas spravoval Cirkev. Vojaci ho chytili v čase slávenia omše, sťali ho na biskupskom tróne spolu s prisluhujúcimi diakonmi, Felícisimom a Agapítom, a dvoma inými diakonmi. Jeho diakonom bol aj sv. Vavrinec, ktorý zomrel o tri dni neskôr. V omšovom kánone (Communicantes) spomíname ho spolu so sv. Vavrincom. Pochovaný bol v pápežskej krypte Kalistových katakomb.

Tajomstvo premenenia sprítomňuje sa nám dnes vo sv. omši. Sv. Peter ako svedok nám potvrdzuje pravdivosť udalosti (lekc.), ktorú nám dopodrobna rozvádza evanjelium. Ofertórium nás pripravuje na veľkú chvíľu toho premenenia, ktorého predobraz bude sa práve odohrávať pred našimi očami a ktorého záruku prijímame vo sv. Hostii (kom.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.