➂ Sv. Štefana, kráľa a vyznávača. S. Stephani, hungariæ regis et confessoris
Verný sluha. - Zákon Boží mal na ústach a v srdci (intr.), žil bez škvrny (lekcia), verný, bedliaci a vždy pripravený na príchod svojho Pána (evanj.). Preto ho Boh obdaril milosťami v zemskom živote a po smrti nebeskou slávou.

Kráľ a apoštol svojho národa. Pokrstil ho sv. Vojtech; stal sa kráľom a apoštolom Uhorska. Jeho žena bola Gizela, sestra sv. Henricha II., cisára nemeckého (sviatok 15. júla). Organizoval cirkevnú administráciu, zakladal rehole, staval kostoly, školy a v cudzích krajoch útulne pre pútnikov svojej krajiny. Vyznačoval sa veľkou láskou k chudobným, preto jeho pravá ruka ostala neporušená. Za svojho nástupcu vychoval svätého syna, Imricha, ktorý však umrel ešte za otcovho života. Sv. kráľ opustil svet r. 1038. Pochovaný bol v Stolnom Belehrade, jeho pravá ruka uctieva sa v hradnej kaplnke v Budíne.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.