➂ Obrátenie sv. Pavla, apoštola. In Conversione S. Pauli Apostoli


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.„Viem, komu som uveril.“ - Udalosť obrátenia apoštola národov má veľký význam pre Cirkev. Pôvodne bol to sviatok prenesenia jeho pozostatkov z úkrytu v katakombách sv. Sebastiána do vlastnej baziliky. Alebo azda prenesenie plachiet, ktoré sa dotkly jeho tela, do Galie. Neskôr tento sviatok mal názov „Prenesenie a obrátenie sv. Pavla“; konečne ostal len druhý titul. Sv. omša oslavuje milosť obrátenia a vznešenosť apoštolského úradu.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.