➂ Sv. Jána Kapistrána, vyznávača. S. Joannis a Capistrano, confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Bojovník Kristov. - Narodil sa r. 1386 v Kapistráno (Abruzza, Taliansko), stal sa duchovným synom sv. Františka. Ako pápežský legát pochodil pol Európy, kážuc ľudu proti nebezpečenstvu tureckej záplavy. Jeho zásluhou r. 1456 pri Belehrade zvíťazil Kríž nad pohanským polmesiacom.

Sv. omša obdivuje vo svätom Božiu silu, ktorá ho urobila nepremožiteľným.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.