➂ Sv. Vincenta Ferrerského, vyznávača. S. Vincentii Ferrerii, confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Reformátor mravov. - Narodil sa r. 1350 vo Valencií (Španielsko). Keď mal osemnásť rokov, stal sa dominikánom. Z poverenia Benedikta XIII. precestoval ako kazateľ pokánia hlavne Španielsko a mnohých priviedol na cestu spasenia alebo do lona matky Cirkvi. Skonal r. 1419 vo Vannes v Bretansku (Francúzsko). Jeho ostatky sú uctievané v tamojšom dóme.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.