➂ Sobota po III. nedeli pôstnej. Sabbato infra Hebdomadam III. in Quadragesima


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Cudzoložní žena (hriešnikova duša) obsiahne odpustenie od Krista. - Z introitu vyznieva kajúcnikov hlas o odpustenie. Udalosť s kajúcou cudzoložnicou, ktorej Spasiteľ veľkodušne odpustil (evanj.), vliala nádej do sŕdc verejných hriešnikov, ktorí pred tvárou veriacich pykali za svoje hriechy. Ale aj katechumeni dostali povzbudenia (dnes mali 2. skrutínium). Ideálom ostáva však starozákonná Zuzana, ako vzor čistoty a vernosti manželskej (lekcia). K nej sa právom pripája rímska panna sv. Zuzana. Zasa krásny triptych: starozákonná Zuzana - kajúca hriešnica - sv. panna Zuzana. V porovnaní s najvyšším ideálom novozákonným, panenstvom, manželská čistota a kajúci život sú len menej dokonalé stavy.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.