➀ Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka. S. Adalbertus, episcopi et martyris

Dňa 23.04.2027
Pridal Guardián

Opakovanie udalosti