➁ Nedeľa IX. po Turícach. Dominica IX. Post Pentecosten
Zavrhnutie vyvoleného národa je nám výstrahou. - Predpoveď spustošenia Jeruzalema a vyhnanie kupcov z chrámu sú príznakmi zavrhnutia Izraela. Naše vyvolenie za synov Božích nás ešte neuchráni pred zavrhnutím. Kresťan, ako člen nového Izraela, má spolupracovať s milosťou, aby ostal verný Kristovi až do konca.

S pomocou Božou chceme vytrvať pri Kristovi (intr.). Boh v púšti trestal neverných Židov, ale nedopusti pokušenie nad naše sily (lekc.). Spasiteľ predpovedá zánik zradného Jeruzalema a vyháňa kupcov z chrámu, čím naznačuje pozbavenie vierolomných Židov práva, aby sa stali členmi kráľovstva Božieho (evanj.). Pripravujeme obetu a čakáme v nej Spasiteľov príchod, ako voľakedy prišiel do jeruzalemského chrámu. Sľubujeme mu vernosť(ofert.). Sv. prijímanie nás spája s Kristom (kom.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.