➁ Nedeľa XVI. po Turícach. Dominica XVI. Post Pentecosten

Dňa 25.09.2022
Pridal GuardiánSpasiteľ lieči choré duše. - V minulú nedeľu stretli sme sa s ním ako s kriesiteľom mŕtvych, dnes stojíme pred ním ako lekárom chorých duší. Životný boj nás vyčerpáva, oslabuje. Krehkosti a menšie-väčšie poklesky zatlačujú v nás milosť. Potrebujeme liečenie. Naším lekárom je Kristus. Sv. omša začína sa prosbou chorej duše (intr.). Upevňujme sa vo viere a láske, aby milosť Božia mohla v nás pôsobiť (lekcia). Božský lekár liečil na hostine, to isté robí teraz na hostine eucharistickej; prípravou na liečenie je poníženosť (evanj.). Naša cesta k obetnému oltáru zobrazuje život, ku ktorému potrebujeme Božiu pomoc (ofert.). Sv. prijímanie nás posilňuje vo vernosti k Spasiteľovi; potrebné nám je najmä v ťažkých chvíľach života (kom.).

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.