➁ Utorok Veľkého týždňa. Feria Tertia Hebdomadæ Sanctæ

Dňa 07.04.2020
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Baránka Božieho vedú na zabitie. - Prorok Jeremiáš, ako Kristov predobraz v utrpení, pripodobňuje seba k tichému baránkovi (lekcia). Sv. Marek v popise umučenia nám líči, ako sa toto proroctvo splnilo.

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.