➂ Sv. Mikuláša, biskupa a vyznávača. S. Nicolai, episcopi et confessoris
Veselý darca. - Pochádzal z Patary (Lýcia) a bol biskupom v Mýre. Požíval veľkú úctu pre mnohé zázraky (orácia) a štedrosť. Patril k najväčším postavám biskupov 4. storočia a ako taký zúčastnil sa aj na sneme nicejskom (335). Umrel okolo r. 350. Jeho úcta je na Východe všade veľmi rozšírená. Je patrónom východnej Cirkvi.

Omša líči obraz sv. Mikuláša ako vznešeného veľkňaza a verného správcu Kristovej pokladnice, za ktorú čnosť Spasiteľ odmenil ho večnou slávou.

Svätá cirkev ctí dnes blahoslavenú pamiatku slávneho svätého, ktorého meno známe je od mnohých storočí celému kresťanstvu; je to sv. Mikuláš, biskup z mesta Myry, v maloasijskej krajine Lycii ležiaceho.Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.