➂ Sv. Rajmunda z Pennafortu, vyznávača. S. Raymundi de Peñafort, confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Prinášajme hodné ovocie pokánia. - Ako štyridsaťpäťročný vstúpil do rehole dominikánov, kde sa stal generálnym predstaveným. So sv. Petrom Nolaskom založil rehoľu P. Márie na vykupovanie zajatých kresťanov. S Baleárskych ostrovov zázračne preplával na svojom plášti do Barcelony. Zomrel temer storočný r. 1375. Spočíva v Barcelone (Španielsko).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.