➂ Sv. Jána Boska, vyznávača. S. Joannis Bosco, confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Starosť o budúce generácie Cirkvi. - Cítil povolanie viesť mládež. Roku 1841 vysvätili ho za kňaza. Ihneď začal svoj apoštolát medzi mužskou mládežou tzv. oratóriami. Pre tento apoštolát založil kongregáciu saleziánov a pre dievčatá kongregáciu sestier P. M. Pomocnice kresťanov. Umrel 31. jan.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.