➂ Sv. Justína, mučeníka. S. Justini, martyrum


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Jeho múdrosťou bola náuka Kríža. - Narodil sa okolo r. 105 v Sicheme (Palestína) z pohanských rodičov. Preštudoval všetky filozofické systémy, ale len kresťanstvo ho uspokojilo. Je prvým kresťanským filozofom, ktorý napísal dve apológie (obrany) kresťanstva. Zomrel okolo r. 166 v Ríme mučeníckou smrťou.

Sv. Justína neuspokojovala múdrosť pohanov (intr.). Zvolil si múdrosť Kríža, ktorá je pohanom hlúposťou (orácia, lekcia, ofert.); neochvejne vyznával múdrosť Kríža (evanj.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.