Dnes slávime (Missale Romanum 1962):

Odporúčaná pôstna disciplína (CIC, 1917):

➂ Sv. Petra Kanízia, vyznávača a učiteľa Cirvi. S. Petri Canisii, confessoris et Ecclesiæ Doctoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Apoštol katolíckej školy. - Narodil sa r. 1521 v Holandsku (Nimwegen). R. 1543 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a pracoval na prinavrátení Nemecka, Švajčiarska, Rakúska a Česka Cirkvi. Pre vyučovanie náboženstva v školách sostavil prvý katechizmus, ktorý podnes slúži za vzor všetkým podobným príručkám. Zomrel 21. dec. 1597 vo Freiburgu (Švajčiarsko); tam je aj pochovaný. Pri kanonizovaní r. 1925 Pius XI. vyznačil ho titulom učiteľa Cirkvi.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.