➂ Streda po IV. nedeli pôstnej. Feria Quarta infra Hebdomadam IV. in Quadragesima


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Sviatosť krstu smýva hriechy a osvecuje dušu. - U hlavného patróna krstencov, v bazilike sv. Pavla, apoštola národov, tohto dňa sa slávilo hlavné skrutínium krstencov. Sv. krst sa často spomína u sv. otcov a cirk. spisovateľov prvých storočí ako „illuminatio“, osvietenie, a kandidátov krstu menovali „photizomenoi, illuminati“, t. j. osvietenci. O starobylosti tohto omšového formuláru svedčia dve lekcie, obsahujúce prorocké slová Ezechiela a Izaiáša o účinkoch vody znovuzrodenia, t. j. sv. krstu. Evanjelium rozpráva o zázraku uzdravenia slepého od narodenia. Ináč toto skrutínium sa menovalo „in aperitione aurium“; je súčiastkou aj našich krstných obradov; keď kňaz maže uši krstencovi, hovorí: „Ephetha, quod est adaperire“ (Efeta, to je otvor sa!).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.