➂ Piatok po II. nedeli pôstnej. Feria Sexta infra Hebdomadam II. in Quadragesima

On 22.03.2019
Posted by Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Zaslepenosť vyvoleného národa, ktorý odvrhol základný kameň. - Piatky Veľkého pôstu venované sú Kristovmu umučeniu. Práve o štyri týždne bude Veľký piatok. Ukrižovaný Spasiteľ má tu dva obrazy: Jozefa egyptského (lekc.), ktorého bratia predali, a sv. Vitálisa, ktorého pre Krista hodili do jamy a zahádzali kameňmi. Spasiteľ nakreslil svoj obraz v podobenstve o vinici (evanj.).

Event repeats

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.