➂ Sv. Kamila z Lellis, vyznávača. S. Camilli de Lellis, confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na júl zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.„Chorý som bol, a navštívili ste ma.“ (Mt 25, 36) - Narodil sa r. 1550 v Abruzze (Tal.). Po neusporiadanom vojenskom živote založil v Ríme spolok nábožných laikov, ktorí sa zaviazali opatrovať chorých. R. 1584 prijal kňazskú vysviacku a sv. Stolica schválila aj spoločnosť, ktorú pomenovali „Otcovia dobrej smrti“. Zomrel v Ríme 14. júla 1614. Pochovaný je v kostole sv. Márie Magdalény pod vedľajším oltárom. Je patrónom nemocníc a chorých; ako taký bol pojatý aj do litánií za umierajúcich.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.