➂ Sv. Petra Chryzológa, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Petri Chrysologi, episcopi, confessoris et Ecclesiæ Doctoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Zvestovateľ prichádzajúceho Kráľa. - Sixtus III. vymenoval ho za biskupa Ravenny na žiadosť sv. Petra, ktorý sa zjavil pápežovi vo sne (orácia). Z jeho kázni nám ostalo 170, ktoré dostatočne odôvodňujú jeho prímeno ako „Zlatovravného“. Zomrel okolo r. 450. Jeho hrob je v Imole (Taliansko).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.