➂ Sv. Františka Saleského, biskupa, vyznávača a učiteľa Cikrvi. S. Francisci Salesii, episcopi, confessoris et Ecclesiæ Doctoris

Dňa 29.01.2024
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Biskup dobrotivého srdca. - Narodil sa v Annecy (scv. Francúzsko). Ako ženevský biskup horlivo pracoval na obrátení Švajčiarskych kalvínov. So sv. Františkou de Chantal (sviatok 21. aug.) založil preslávnu ženskú rehoľu Navštívenia, z ktorej pochádzajú svätice: sv. Margita Alacoque a sv. Bernadeta Soubirous. Pre jeho hlboké asketické spisy Cirkev mu priznala titul učiteľa Cirkvi. Umrel 28. dec. 1622. Dnes je výročitý deň prenesenia jeho tela do kostola Navštívenia v Annecy (1623); jeho ostatky stratily sa v časoch francúzskej revolúcie.

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.