➂ Sobota po II. nedeli pôstnej. Sabbato infra Hebdomadam II. in Quadragesima


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Povolanie a vyvolenie pohanov (nás) a odvrhnutie židov. - Boh si vyvolil Jakuba, a nie Ezaua (lekc.), a márnotratného syna prijíma za rovnoprávneho dediča (evanj.). Podobne odvrhol neveriacich židov a na ich miesto povolal zaznávaných, ale svoje hriechy ponížene uznávajúcich pohanov. Lekcia sa vzťahuje skôr na katechumenov, evanjelium na verejných kajúcnikov. Týmto dvom dvojiciam zodpovie tretia (štácioví svätí), z ktorých jeden bol presbyter, druhý exorcista, a predsa spolu pretrpeli mučeníctvo a spolu obsiahli aj korunu večnej odmeny. Podobnou láskou a svornosťou vítame nových členov Cirkvi a obrátených hriešnikov.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.