(BYM-O) Za plaviacich sa na mori
(C6L-O) Z nedele Turíčnej
(CIH-O) Za nepriateľov
(CVU-O) Z piatku adventných kántrových dní
(CY9-O) Zo sviatku premenenia Pána Nášho Ježiša Krista (6. augusta)
(D1Y-O) Zo sviatku sv. Mikuláša, biskupa a vyznávača (6. decembra)
(D5Z-O) Zo sviatku Všetkých Svätých (1. novembra)
(D8T-O) O blahoslavenej Panne Márii
(DD0-O) Za duchovných predstavených a za družiny im zverené
(DLH-O) Za pápeža
(EIV-O) Za oddaných priateľov
(EQH-O) Zo sviatku nepoškvrneného Srdca Blahoslavenej Panny Márie (22. augusta)
(FBW-O) Zo sviatku Pána Nášho Ježiša Krista-Kráľa
(FF3-O) Z nedele XIV. po Turícach
(GNV-O) Za lásku k blížnemu
(GW6-O) Z nedele III. po Turícach
(GWH-O) Za pokoru
(HBP-O) Za trpezlivosť
(IP1-O) Z nedele IV. pôstnej
(IVM-O) Z nedele IV. po Veľkej noci
(K03-O) V každej potrebe
(K4E-O) Za odpustenie hriechov
(K6F-O) Z nedele XII. po Turícach
(KC1-O) Za dážď
(KGW-O) Z nedele III. po Veľkej noci
(L3B-O) Za blaho živých
(L5L-O) Z nedele III. pôstnej
(LF7-O) Z nedele V. po Veľkej noci
(LLG-O) Zo sviatku siedmich bolestí Blahoslavenej Panny Márie, hlavnej patrónky Slovenska (15. septembra)
(MF2-O) V čase dobytčieho moru
(MNM-O) Z nedele po Nanebovstúpení
(N2U-O) O duchu svätom
(O14-O) Za ochranu pred prenasledovateľmi
(OBP-O) Z omše prosebných dní
(OCJ-O) Zo sviatku Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie (8. decembra)
(P9J-O) Z nedele XVIII. po Turícach
(PCR-O) Z nedele XVI. po Turícach
(Q2N-O) Z nedele I. adventnej
(QD6-O) Za väzňa alebo zajatca
(QN3-O) Z nedele I. Umučenia
(QVE-O) Za dar sĺz
(QWM-O) Z nedele III. adventnej
(R71-O) Zo spomienky sv. Pavla, apoštola (22. februára)
(S2B-O) Z nedele II. adventnej
(SF7-O) Z vigílie Nanebovstúpenia Pána
(SPQ-O) Z omše turíčnej vigílie
(TKL-O) Zo spomienky všetkých zosnulých veriacich [II. omša] (2. novembra)
(TOB-O) Zo sviatku Nanebovstúpenia Pána
(TS1-O) Z nedele XI. po Turícach
(TYI-O) Zo spomienky všetkých zosnulých veriacich [III. omša] (2. novembra)