➂ Sv. Alberta Veľkého, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Alberti Magni, episcopi, confessoris et Ecclesiæ Doctoris

Dňa 15.11.2023
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na november zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Apoštol pokoja. - Pochádzal z poprednej nemeckej rodiny v Lauingene. Študoval v Padue, kde sa stal dominikánom. Bol výrečným majstrom kresťanskej filozofie. Vlastne on pokresťančil a presadil do teológie grécku filozofiu aristotelovskú. Objavil sv. Tomáša Akvinského, ktorý bol jeho žiakom v Kolíne. Vo vede a čnostiach bol ozaj „Veľký“. Umrel r. 1280 v Kolíne. Pochovaný je v tamojšom farskom kostole sv. Ondreja. Pius XI. ho r. 1931 vyhlásil za svätého a za učiteľa Cirkvi.

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.