➂ Sv. Petra Damiánovho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Petri Damiani, episcopi, confessoris et ecclesia doctor

Dňa 23.02.2023
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Stráž svoj jazyk! - Najprv bol kamaldulským mníchom, potom biskupom v Ostii a kardinálom. Spolupracoval s pápežom Gregorom VII. (sviatok 25. mája) na zreformovaní cirkevnej disciplíny. Na konci života složil hodnosti a zomrel ako jednoduchý mních roku 1072. Pochovaný je v cisterciátskom kláštore vo Faénze (Taliansko).

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.