Title
Kántrová streda v septembri. Jesenné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Septembris. Ofertórium (Ž 119, 47 a 48)
Pondelok Veľkonočný. Die Secunda infra octavam Paschæ. Ofertórium (Mt 28, 2 a 5 a 6)
Štvrtok Turíčny. Die Quinta infra octavam Pentecostes. Ofertórium (Ž 68, 29-30)
Biela nedeľa. Ofertórium (Mt 28, 2; 28, 5-6)
Bl. Panny Márie v sobotu. Roráte, cæli. Ofertórium (Lk 1, 28; 42)
Bl. Panny Márie v sobotu. Salve, sancta Parens. Ofertórium (Lk 1, 28; 42)
Cantáte. Nedeľa IV. po Veľkej noci. Dominica IV. Post Pascha. Ofertórium (Ž 66, 1-2; 16)
Deviatnik. Nedeľa Septuagézimy. Dominica in Septuagesima. Ofertórium (Ž 92, 2)
Exáudi, Dómine. Nedeľa po Nanebovstúpení. Dominica post Ascensionem. Ofertórium (Ž 47, 6)
Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou I. [cez rok]. In Purificatione Beatæ Mariæ Virginis I. Ofertórium (Ž 45, 3)
Invocabit. Nedeľa I. Pôstna. Dominica I. in Quadragesima. Ofertórium (Ž 91, 4-5)
Júdica me. Nedeľa I. Umučenia Dominica I. Passionis. Ofertórium (Ž 119, 17; 107)
Kántrová sobota v septembri. Jesenné kántry. Sabbato Quattuor Temporum Septembris. Ofertórium (Ž 88, 2-3)
Kantrová sobota v Turíčnom týždni. Sabbato Quattuor Temporum Pentecostes. Ofertórium (Ž 88, 2-3)
Kántrová sobota vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Sabbato Quattuor Temporum Quadragesimæ. Ofertórium (Ž 88, 2-3)
Kántrová streda v Turíčnom týždni. Feria IV. Quattuor Temporum Pentecostes. Ofertórium (Ž 119, 47-48)
Kántrová streda vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Quadragesimæ. Ofertórium (Ž 119, 47-48)
Kántrový piatok v septembri. Jesenné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Septembris. Ofertórium (Ž 103, 2 a 5)
Kántrový piatok v Turíčnom týždni. Feria VI. Quattuor Temporum Pentecostes. Ofertórium (Ž 146, 1-2)
Kántrový piatok vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Quadragesimæ. Ofertórium (Ž 103, 2 a 5)
Lætáre. Nedeľa IV. pôstna Dominica IV. in Quadragesima. Ofertórium (Ž 135, 3; 6)
Nanebovstúpenie Pána. Ascensionis Domini. Ofertórium (Ž 47, 6)
Nanebovzatie Blahoslavenej Panny Márie. In Assumptione Beatæ Mariæ Virginis. Ofertórium (Gn 3, 15)
Nedeľa I. Adventná. Dominica I. Adventus. Ofertórium (Ž 25, 1-3)
Nedeľa I. po Deviatniku. Nedeľa Sexagézimy. Dominica in Sexagesima. Ofertórium (Ž 17, 5; 6-7)
Nedeľa I. po Turícach. Dominica I. Post Pentecosten. Ofertórium (Ž 5, 3-4)
Nedeľa I. po Zjavení Pána. Dominica I. Post Epiphaniam. Ofertórium (Ž 100, 2; 3)
Nedeľa II. Adventná. Dominica II. Adventus. Ofertórium (Ž 85, 7-8)
Nedeľa II. po Deviatniku. Nedeľa Kvinkvagézimy. Ofertórium (Ž 119, 12-13)
Nedeľa II. po Turícach. Dominica II. Post Pentecosten. Ofertórium (Ž 6, 5)
Nedeľa II. po Veľkej noci. Dominica II. Post Pascha. Ofertórium (Ž 63, 2; 5)
Nedeľa II. po Zjavení Pána. Dominica II. Post Epiphaniam. Ofertórium (Ž 66, 1-2; 16)
Nedeľa II. Umučenia. Kvetná nedeľa. Dominica II. Passionis seu in Palmis. Ofertórium (Ž 69, 21-22)
Nedeľa III. Adventná. Dominica III. Adventus. Ofertórium (Ž 85, 2-3)
Nedeľa III. po Turícach. Dominica III. Post Pentecosten. Ofertórium (Ž 10, 11-12; 13)
Nedeľa III. po Veľkej noci. Dominica III. Post Pascha. Ofertórium (Ž 146, 2)
Nedeľa III. po Zjavení Pána. Dominica III. Post Epiphaniam. Ofertórium (Ž 118, 16; 17)
Nedeľa IV. Adventná. Dominica IV. Adventus. Ofertórium (Lk 1, 28)
Nedeľa IV. po Turícach Dominica IV. Post Pentecosten. Ofertórium (Ž 13, 4-5)
Nedeľa IV. po Zjavení Pána. Dominica IV. Post Epiphaniam. Ofertórium (Ž 118, 16; 17)
Nedeľa IX. po Turícach. Dominica IX. Post Pentecosten. Ofertórium (Ž 19, 9-11; 12)
Nedeľa Turíčna. Dominica Pentecostes. Ofertórium (Ž 68, 29-30)
Nedeľa v oktáve Narodenia Pána. Dominica Infra Octavam Nativitatis. Ofertórium (Ž 93, 1-2)
Nedeľa V. po Turícach. Dominica V. Post Pentecosten. Ofertórium (Ž 16, 7; 8)
Nedeľa V. po Zjavení Pána. Dominica V. Post Epiphaniam. Ofertórium (Ž 118, 16; 17)
Nedeľa Veľkonočná. Dominica Resurrectionis. Ofertórium (Ž 76, 9-10)
Nedeľa VI. po Turícach. Dominica VI. Post Pentecosten. Ofertórium (Ž 17, 5; 6-7)
Nedeľa VI. po Zjavení Pána. Dominica VI. Post Epiphaniam. Ofertórium (Ž 118, 16; 17)
Nedeľa VII. po Turícach. Dominica VII. Post Pentecosten. Ofertórium (Dan 3, 40)
Nedeľa VIII. po Turícach. Dominica VIII. Post Pentecosten. Ofertórium (Ž 18, 28; 32)

Page 1 of 3

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.