➁ Blahoslavenej Panny Márie, kráľovnej. Beatæ Mariæ Virginis, reginæ

On 31.05.2023
Posted by Guardián



Tento sviatok zaviedol dňa 11. októbra 1954 pápež Pius XII. svojou encyklikou Ad Coeli Reginam. Zároveň pápež nariadil, aby bolo v tento deň každoročne obnovené zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Napísal: „Účelom tohto sviatku je, aby všetci poznali ešte zreteľnejšie a ešte zbožnejšie ctili si milosrdnú a materskú majestátnosť tej, ktorá nosila Boha pod srdcom.“

Event repeats

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.