Register sv. omší

Pre špecifické vyhľadávanie pozri legendu na konci zoznamu.
Pre časovo-tematické zoradenie sv. omší, zoraď register podľa rubriky Kód.

Kód: Názov slovenský Prívlastok: R:  
T01-AAA-QR6-000-G4W Vigília Narodenia Pána II. [v nedeľu] Hódie sciétis 1962
T01-AAA-QR6-000-HUQ Vigília Narodenia Pána I. [v bežný deň] Hódie sciétis 1962
T01-AAA-RR6-001-5PD Nedeľa I. Adventná Ad te levávi 1962
T01-AAA-RR6-002-AOH Nedeľa II. Adventná Pópulus Sion 1962
T01-AAA-RR6-003-SJK Nedeľa III. Adventná Gaudéte 1962
T01-AAA-RR6-004-TOI Nedeľa IV. Adventná Roráte cæli 1962
T01-BA1-PU6-000-7OO Kántrová streda v Advente. Zimné kántry Roráte cæli 1962
T01-BA1-PW6-000-8EX Kántrový piatok v Advente. Zimné kántry Prope es tu 1962
T01-BA1-PX6-000-ORU Kántrová sobota v Advente. Zimné kántry [krátka omša] Veni et osténde 1962
T02-BAA-RR6-000-ID9 Nedeľa v oktáve Narodenia Pána Dum médium 1962
T02-BAA-RR6-000-TN8 Sviatok Najsvätejšieho Mena Ježišovho In nómine Iesu 1962
T02-BAA-TR6-001-RQS Sviatok Narodenia Pána I. Utiereň [v noci, omša anjelská] Dóminus dixit 1962
T02-BAA-TR6-002-TZE Sviatok Narodenia Pána II. [na úsvite, omša pastierska] Lux fulgébit 1962
T02-BAA-TR6-003-89Z Sviatok Narodenia Pána III. [za dňa, omša veriacich] Puer natus est 1962
T02-BAA-TR6-005-JFZ Deň V. oktávy Narodenia Pána Puer natus est 1962
T02-BAA-TR6-006-VVB Deň VI. oktávy Narodenia Pána Puer natus est 1962
T02-BAA-TR6-007-9KC Deň VII. oktávy Narodenia Pána Puer natus est 1962
T02-BAA-VR6-000-F6V Oktáva Narodenia Pána Puer natus est 1962
T02-BBA-RR6-000-6X9 Sviatok Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa Exsúltat gáudio pater 1962
T02-BBA-RR6-000-A4G Sviatok Zjavenia Pána. Tri Krále. S obradom požehnania kriedy a troch vzácnych darov (zlata, kadidla a myrhy) Ecce, advénit dominátor 1962
T02-BBA-TR6-000-HO5 Sviatok pripomienky krstu Krista Pána Ecce, advénit dominátor 1962
T02-BBA-TR6-000-UL4 Nedeľa I. po Zjavení Pána In excélso throno 1962
T03-AAA-RR6-002-S53 Nedeľa II. po Zjavení Pána Omnis terra adóret 1962
T03-AAA-RR6-003-K2Y Nedeľa III. po Zjavení Pána Adoráte Deum 1962
T03-AAA-RR6-004-5SO Nedeľa IV. po Zjavení Pána Adoráte Deum 1962
T03-AAA-RR6-005-LVC Nedeľa V. po Zjavení Pána Adoráte Deum 1962
T03-AAA-RR6-006-I8L Nedeľa VI. po Zjavení Pána Adoráte Deum 1962
T04-AAA-RR6-000-UQ6 Deviatnik. Nedeľa Septuagézimy Circumdedérunt me 1962
T04-AAA-RR6-001-ELO Nedeľa I. po Deviatniku. Nedeľa Sexagézimy Exsúrge 1962
T04-AAA-RR6-002-10U Nedeľa II. po Deviatniku. Nedeľa Kvinkvagézimy Esto mihi 1962
T05-AAA-PU6-000-OWS Popolcová streda s obradom svätenia a sypania popolu Miseréris ómnium 1962
T05-AAA-RR6-001-7MC Nedeľa I. pôstna Invocabit 1962
T05-AAA-RR6-002-JR9 Nedeľa II. pôstna Reminiscere 1962
T05-AAA-RR6-003-MF7 Nedeľa III. pôstna Oculi mei 1962
T05-AAA-RR6-004-EEU Nedeľa IV. pôstna Lætáre 1962
T05-CA1-PU6-000-TDU Kántrová streda vo Veľkom pôste. Jarné kántry Reminíscere 1962
T05-CA1-PW6-000-J1H Kántrový piatok vo Veľkom pôste. Jarné kántry De necessitátibus 1962
T05-CA1-PX6-000-AC2 Kántrová sobota vo Veľkom pôste. Jarné kántry Intret orátio mea 1962
T05-CAA-RR6-001-YU5 Nedeľa I. Umučenia. Smrtná nedeľa Júdica me 1962
T05-CBA-RR6-000-GPN Nedeľa II. Umučenia. Kvetná nedeľa s obradom svätenia paliem a s procesiou Dómine, ne longe 1962
T05-SBB-UU5-000-TWC Zelený štvrtok. Omša s obradom umývania nôh a so slávnostným prenesením a uschovaním Najsv. Sviatosti a s obnažením oltárov Nos autem gloriári 1952
T05-SBB-UU6-001-7NL Zelený štvrtok I. [omša pri svätení olejov] Fácies unctionis 1962
T05-SBB-UU6-002-MWZ Zelený štvrtok II. [večerná omša] s obradom umývania nôh a so slávnostným prenesením a uschovaním Najsv. Sviatosti a s obnažením oltárov Nos autem gloriári 1962
T05-SBB-UV5-000-586 Veľký piatok Hæc dicit Dóminus 1952
T05-SBB-UV6-000-FRC Veľký piatok. Popoludňajšia oslava Pánovho umučenia a smrti Deus, qui peccáti 1962
T05-SBB-UW5-001-7OB Biela sobota I. Liturgia svetla [časť večerná] Deus, qui per Fílium 1952
T05-SBB-UW5-002-CW1 Biela sobota II. Svätá vigília [časť nočná] In princípio creavit 1952
T06-DA1-RR6-000-AJH Nedeľa Veľkonočná Resurréxi 1962
T06-DA1-UR6-000-2BZ Pondelok Veľkonočný Introdúxit vos 1962
T06-DAA-RR6-001-YAF Nedeľa I. po Veľkej noci. Biela nedeľa Quasi modo 1962

Hlavný kód: T01 De tempore Adventus T02 De tempore natalicio T03 De tempore «per annum» ante dominicam in Septuagesima T04 De tempore Septuagesimæ T05 De tempore quadragesimali T06 De tempore paschali T07 De tempore «per annum» post Pentecosten U01 Január U02 Február U03 Marec U04 Apríl U05 Máj U06 Jún U07 Júl U08 August U09 September U10 Október U11 November U12 December

Kód Tempus: AAA Bez vlastného liturgického času BAA Tempus Nativitatis ABA Tempus Epiphaniæ BAA Tempus Passionis BBA Hebdomada maior BBB Triduum sacrum CAA Tempus Paschatis CBA Tempus Ascensionis CCA Octavam Pentecostes

Kód dňa: QR Vigília RR Nedeľa (1. omša) RS Nedeľa (2. omša) RT Nedeľa (3. omša) SR Vigília pohyblivého hlavného sviatku TR Pohyblivý hlavný sviatok (bez viazanosti na deň týždňa) UR PHS Pondelok US PHS Utorok UT PHS Streda UU PHS Štvrtok UV PHS Piatok SW PHS Sobota VR Nedeľa v oktáve WR 1. následník PHS WS 2. následník PHS WT 3. následník PHS WU 4. následník PHS WV 5. následník PHS WW 6. následník PHS WX 7. následník PHS

Page 1 of 4

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.